Κοντραπλακέ - Κοντραπλακέ Θαλλάσης

Τα κοντραπλακέ φτιάχνονται από κάθετους δεσμούς στρώσεων. Τα κοντραπλακέ κολλούνται κυρίως με στεγανή φαινολική κολλητική ρετσίνα (ΕΧΤ).

  • Kοντραπλακέ σημύδας- όλες οι στρώσεις είναι σημύδα.
  • Συνδυαστικό κοντραπλακέ - ένας καθιερωμένος τύπος συνδυαστικού κοντραπλακέ αποτελείται από δύο επιφάνειες στρώσεων σημύδας που έπονται από εναλλακτικά στρώματα κωνοφόρου ξύλου και σημύδας. O τύπος "καθρέπτη" του συνδυαστικού κοντραπλακέ αποτελείται από μία επιφάνεια σημύδας ακολουθούμενo από εναλλακτικά στρώματα κωνοφόρου ξύλου και σημύδας.
  • Διπλό κοντραπλακέ - οι επιφάνειες επενδύσεων είναι σημύδας και οι εσωτερικές στρώσεις των επενδύσεων είναι κωνοφόρου ξύλου.
  • Κωνοφόρο κοντραπλακέ - όλες οι επενδύσεις είναι κωνοφόρου ξύλου (συνήθως έλατο)

yposelido

Ξυλική AE - logo